Låven - sommer/høst 2018

Låven - et spørsmål om å restaurere gammel eller bygge ny.

Låven hadde blitt bygget / restaurert i (minst) to omganger tidligere. Opprinnelig var det også et fjøs på østsiden av låven (til høyre på bildet). Der var det kun rester av en steinmur igjen.
I løpet av tiden med restaurering av hovedbygningen ble "2. etg." i låven benyttet til bygningssag, materialer og lagring av ting som ikke hadde fått noen plass andre steder enda.
Det var flere tanker og ideer om hva som skulle gjøres med låven. Første tanke var å støpe gulv og senere innrede bl. a et verksted. Det gamle gulvet nede i låven ble fjernet for å gi plass til å fylle opp og støpe nytt gulv.
  Låven - sommer 2018


Det ble laget to døråpninger for å få ut gammelt gulv. 

Hønene bodde til å begynne med i 2. etg. på stabburet, men flyttet på våren over til et rom under låvebrua - tidligere brukt til bl. a. kjøling av melk.


Etter at gulvet nede i låven var fjernet ble det ganske åpent og luftig.


Så - i midten av august 2018.....
Det blir ny låve!!!

I løpet av de neste to ukene ble riving av den gamle låven gjennomført. Rivingsmaterialer som takplater, utvendig kledning, gulv, bjelker og annet reisverk ble gitt bort mot at mottager foretok riving og bort-transportering. Til og med takflis (som ligger under takstein/takplater) var det noen som var interessert i.

Stilas måtte til for å rive takplater25.8.2018: Låven ble etter hvert ganske "luftig"

Tre dager senere.... låvebrua gir tapt for gravemaskin.

Neste dag, onsdag 29. august, blir det fart på sakene.
Gravemaskin river resten av låven, sorterer rivingsmaterialer, laster noe i container, mens andre ting legges tilside for henting av interesserte.Henting av rivningsmaterialer

31.8.18: Det legges det duk og kjøres på pukk for å utvide gårdsplassen bort til der den nye låven skal være. 
 Det ble mange lass med stein....

 Og en del store biler med tunge lass.

Midt oppe i det hele kom en trivelig svenske som skulle installere fiber for Internett.
(viktig at kabelen er i lodd ?? )


Grunnarbeid

I begynnelsen av september ble grunnarbeidet startet. Det ble lagt vann og strøm før det ble fylt opp med pukk og evrettet. Så ble det laget forskaling til grunnmuren - et krevende og ikke minst nøyaktig arbeid. Feil ville lett føre til problemer ved montering av stålbuer og veggelementer.


10. sept. - bygging av forskaling

 Armering
 Montering av braketter for stålbuer måtte være nøyaktig. Armeringen måtte av og til justeres noe...

Det ble hele tiden kontrollmålt for å sikre at alt var riktig plassert. Siste diagonalmål på hele bygget viste en differanse på kun 5mm !!

19.9.18: Støping av muren ferdig. Forskalingen var perfekt - bortsett fra en liten lekkasje.

6.10.18: Forskalingen er borte og det er isolert og fylt på pukk på utsiden av muren. På innsiden er det fylt på singel og rettet opp. Så spørs det om brakettene til stålbuene er riktig plassert....


Monteringen av bygget

Den 10. oktober kom trailer med montør og stålkonstruksjonen. Han startet monteringen alene! men fikk hjelp av en kollega dagen etter. To lifter var innleid for jobben, og kranen på traileren fikk stålelementene sikkert på plass.
 Godt utstyr er "halve jobben" heter det visst...


 Brakettene passet (selvfølgelig)

 En liten kaffepause ble det også tid til

 Tore og Vegard monterte "spikerslagene" til takmodulene.

10.10.18:   ... og det tar seg flott ut på kveldstid...

Så måtte det mures to høyder med Leca mellom stålbuene - slik at veggelementene kunne plasseres oppå disse. Datoen er 13. oktober


 Forankring av vegg/stålbue inn i betonggulvet måtte også på plass.

Den gamle blandemaskinen klarte jobben... så vidt...


Det ble en del tilpasning av blokker.

Den 17. oktober startet en hektisk uke. Først kom betongelementene til verksted- (fjøs)veggene.


Kraftig kran og folk fra Borgen bygg fikk veggene fort på plass.

Allerede neste dag (18.10.) kom det to trailere med vegg- og takelementene

Vegard hadde leid hjullaster og lærte fort å kjøre....

Vegger og tak

Montering av veggelementene startet mandag 22.10.
Ronny Nilsen fra Nilsens Vaktmester Service og medhjelper Tor hadde gjort dette før, og monteringen gikk greit unna. Vegard lærte seg også å kjøre stor mobilkran.
Greit med fjernkontroll på mobilkranaOg så er det viktig å kappe i riktig vinkel og riktig lengde. Små marginer for feil.


Luftig i høyden.... Snart ferdig med tre av veggene.


Den 25.oktober skulle taket legges. Elementene var en del større enn veggelementene og det var risiko for at vinden skulle ta tak i platene. Det ble derfor, etter hvert, satt på tau for å holde platene i riktig posisjon under heisingen. Ronny og Tor stod for monteringen på taket. På bakken jobbet Vegard, Olaf og Jon Iver Eng.
Før montering måtte plastbeskyttelse på begge sider av platene fjernes. Deretter heises forsiktig opp i riktig posisjon. Greit med fjernkontroll på mobilkrana.

Første takmodul

Klargjort modul for heising


Godt igang.

Framsiden av taket straks ferdig!

Kran måtte flyttes litt for å nå hele baksiden av bygget. Likevel mye enklere og raskere enn med en liten kran som måtte flyttes til baksiden - i tillegg til alle takplatene.

 Stor høyde på løftene og litt vind gjorde det nødvendig med tau på platene. Det gikk imidlertid fort unna på slutten - ca. 7 minutter pr. plate!!

Siste takplate skrus fast.

Taket endelig på plass. 


Klargjøring og støping av gulv

Fra 4. til 9. november ble gulvet gjort ferdig med isolasjon, armering og støp.

Mange, men ganske lette løft...

Isopor, plast, avstandsskinner og armering begynner å komme på plass.


Snart ferdig!

9. november: Varmekabler på plass og forskaling i portåpningen ferdig. Klar til støping!


 Første betongbil ankommet. Støpingen er i gang!

Karl Ole jevner bruken og setter riktig høyde etter at Olaf har styrt betongslangen fra bilen,
mens Vegard sørger for at overflaten blir bra.Ville det bli nok betong? Det ble målt og regnet på om det måtte bestilles enda et lass. Det viste seg at det holdt akkurat....  Dette er alt som var igjen når gulvet var ferdig.

Flott, ferdigstøpt gulv!

Porter og vinduer og innredning.


En uke senere - 18. november, var portene montert og fundament for innervegg murt opp.

20. november: Delevegg mot verkstedet monteres.


24. november: Deleveggen snart ferdig. Mye skjæring og tilpasning opp mot taket..
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar