16. juli 2017

Forberedelse for 2. etg.

Ny platting er "møblert" og tatt i bruk. Kjøkkenet tar form, og den store jobben som må gjøres på 2. etg. og loftet forberedes.

Uteplass i bruk

Kjøkkenvegg ferdig tapetsert 

Så står 2. etg. for tur...

Første container på plass - klar for riving i 2. etg.