31. juli 2017


Varme i gangen
Gulvet i gangen ble rettet med avrettingsmasse som ble sprøytet på.
Deretter ble det lagt isolasjon og varmefolie. Det ble også lagt varmefolie i dagligstua og på kjøkkenet.

Tore tilpasser varmefolie i gangen

Vegard kobler folieSammen med Are fra jobben