18. august

Isolering 2. etg. og brannmur i dagligstua


Isolasjon ble blåst inn gjennom lang slange fra bil utenfor

Mellomrommene mellom vindsperre og plast ble fylt opp.

Stendere for vegger i 2. etg. begynte å komme på plass.

Spikerslag til gulv for bad i 2. etg. 

Panel i skråtakene


19. august - brannmur i dagligstua

I dagligstua skulle den opprinnelige muren synes, og gammel puss måtte vekk.
Avdekket at det har blitt brukt ulike ovner samt litt kreative åpninger til røykrør.

Samtidig jobbet Vegard og Tore iherdig med paneling i 2. etg.