16. sept. Ny pipe

Pipa var i dårlig forfatning. 

Store hull, skjev konstruksjon og en tidligere pipebrann gjorde det nødvendig å renovere hele pipa. Dette innebar å bygge ny pipe fra taket i 2. etg. og opp, og så sette inn stålrør i hele pipa. Vegard og Olaf tok jobben...

Øverste del av pipa ble revet, og all murstein og gammel sement ble fraktet ned i bøtter. Mange turer opp og ned trappene inne og over taket ute.

En del spindelvev og vepsebol oppunder taket


Fundamentet for ny pipetopp klargjøres. Innvendig i pipa fotograferes for å dokumentere tilstanden etter den tidligere pipebrannen.

Nærmer seg taket

God utsikt under jobbingen.

Greit at ting er i vater

En siste kontroll før sementen herder

... jobben ferdig. Bare å vente på blikkenslageren.